Kancelaria zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Pomagamy naszym Klientom w skutecznym rozwiązywaniu ich problemów prawnych. Dbamy o bezpieczeństwo, budujemy poczucie pewności, szukamy najlepszych rozwiazań, doradzamy i wspieramy przy podejmowaniu trudnych decyzji.


Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w 1995 r.

W latach 1995-1997 odbył aplikację sądową, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

W 1999 r. rozpoczął aplikację radcowską , którą ukończył w 2002 r.

Jest wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji podatkowej, w tym także na stanowiskach kierowniczych, jak również w spółkach prawa handlowego, jako doradca prawny przedsiębiorców. Był też dyrektorem biura prawnego w międzynarodowej korporacji.

Posiada doświadczenie negocjacyjne i procesowe w zakresie zagadnień prawa cywilnego, gospodarczego.

Wspomaga klientów przy tworzeniu umów handlowych oraz rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych.

Zajmuje się przede wszystkim sprawami gospodarczymi, cywilnymi, postępowaniem w sprawach podatkowych i karnych skarbowych.

Copyright © Jarosław Karpiński - www.jkarpinski.pl