Kancelaria stosuje elastyczny system wynagrodzenia za wykonane usługi, dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego gdzie wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy oraz przy umowach stałej obsługi.

  • System rozliczeń godzinowych gdzie wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Wynagrodzenie za zastępstwo przed sądem lub urzędem określa umowa z Kancelarią według minimalnych stawek określonych w przepisach albo według stawek przyjętych przez Kancelarię lub negocjowanych. Na wysokość wynagrodzenia może wpłynąć rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy radcy prawnego.
Copyright © Jarosław Karpiński - www.jkarpinski.pl