Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem.

Wstępna wycena usługi może zostać przesłana Klientowi na jego życzenie za pomocą poczty elektronicznej.

Wynagrodzenie za zastępstwo przed sądem lub urzędem określa umowa z Kancelarią według minimalnych stawek określonych w przepisach albo według stawek przyjętych przez Kancelarię lub negocjowanych. Na wysokość wynagrodzenia może wpłynąć rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy radcy prawnego.
Copyright © Jarosław Karpiński - www.jkarpinski.pl