Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 • dochodzenia odszkodowań [ więcej ... ],
 • dochodzenia należności od dłużników,
 • windykacji, postępowania egzekucyjnego,
 • prawa cywilnego, projektów umów,
 • prawa rodzinnego, spadkowego i majątkowego,
 • prawa gospodarczego i handlowego,
 • prawa ubezpieczeniowego,
 • prawa pracy,
 • prawa podatkowego, administracyjnego,
 • prawa spółdzielczego i lokalowego,
 • rejestracji i obsługi spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • prawa budowlanego,
 • przygotowania i negocjowania kontraktów handlowych, inwestycyjnych,
 • zastępstwa procesowego w sądach i przed organami państwowymi.
Copyright © Jarosław Karpiński - www.jkarpinski.pl